Primăria comunei Tigveni informează că, începând cu data de 20.10.2021, persoanele interesate pot prelua cererile tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 de la sediul Primăriei Tigveni, Compartimentul de Asistenţă Socială.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi depuse la primăria pe raza căreia au domiciliul solicitanţii, iar acestea vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării.

Pentru solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se vor acorda astfel:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Ajutoarele de încălzire vor putea fi obţinute de familiile şi/sau persoanele singure a căror venit mediu net pe membru de familie este de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

ACTE NECESARE ACORDĂRII AJUTOARELOR LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ŞI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

 • Copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei – B.I./C.I., C.N., C.C.
 • Documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire şi suplimentului de energie: adeverinţă salariul NET, decizie stabilire indemnizaţii,
  mandate poştale, cupon pensie, şomaj etc.
 • Certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberate de Compartimentul Taxe şi impozite din cadrul Primăriei Tigveni.
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice.
 • Adeverinţă de rol eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Tigveni.
 • Copie după actele de proprietate asupra locuinţei sau contract de închiriere, comodat, concesiune etc. pentru persoanele care au calitate de chiriaşi, comodatari etc.
 • Copie de pe factura de curent, în cazul solicitării suplimentului de energie.
 • Copie certificate înmatriculare/carte identitate autoturism.

IMPORTANT!
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire şi numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.
Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiilor şi a veniturilor acestora, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor privind componenţa familiilor şi a veniturilor acestora se face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ŞI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduc la sistarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Bunuri imobile

 • Clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
 • Teren de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile

 • Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
  acestora sau persoanelor.
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi.
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 • Utilaje de prelucrare a lemnului: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale și/sau păsări

 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.