În ședința C.J. Argeș de săptămâna viitoare se va aproba repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean din cota de 6% din impozitul pe venit. Vă aducem la cunoştinţă care sunt administraţiile locale ce vor primi bani de „echilibrare”:

 • Albeştii de Argeş, 400.000 lei: „Extindere reţea de canalizare pe Uliţa Mocirla, sat Dobroţu, Uliţa Dispensar Veterinar şi Uliţa Damu, sat Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş”, 200.000 lei; „Reabilitare Dispensar Uman, sat Albeştii Pământeni”, 200.000 lei.
 • Albeştii de Muscel, 350.000 lei: „Extindere reţea apă şi suplimentare capacitate înmagazinare în comuna Albeştii de Muscel”.
 • Aninoasa, 235.000 lei: „Pod în satul Slănic, în zona Olteni – Reparaţii şi consolidări”, 35.000 lei; „Reabilitare Şcoala veche Broşteni, comuna Aninoasa”, 200.000 lei.
 • Arefu, 200.000 lei: „Modernizare drumuri comunale prin asfaltare + podeţe, 3 km”, 100.000 lei; „Reparaţii şcoli (normative PSI) + Dotări”, 100.000 lei.
 • Babana, 450.000 lei: „Reabilitare conductă aducțiune apă potabilă Stația Trivale-Băbana, pe lungimea de 3,2 km, pe raza comunei Băbana”, 320.000 lei; „Reţea de canalizare menajeră şi racorduri în satele Băbana, Cotmeniţa şi Ciobăneşti, comuna Băbana”, 50.000 lei; „Reabilitare termică Şcoala Slătioarele, avizare ISU Grădiniţa Băbana”, 80.000 lei.
 • Băiculeşti, 300.000 lei: „Schimbare învelitoare Şcoala Valea Brazilor, Corp B şi Corp C”, 200.000 lei; „Reparaţii interioare şi exterioare la Cămin Cultural Zigoneni”, 100.000 lei.
 • Bălileşti, 670.000 lei: „Extindere reţea de canalizare şi alimentare cu apă (inclusiv racorduri şi branşamente) în comuna Bălileşti”, 350.000 lei; „Construire Dispensar Uman în satul Valea Mare-Bratia, comuna Bălileşti”, 320.000 lei.
 • Bârla, 260.000 lei: „Extindere reţea canalizare menajeră în satele Şelăreasca, Cioceşti, Mândra, Malu, Bârla şi Mozăceni-Vale, comuna Bârla”, 150.000 lei; „Documentaţii şi lucrări în vederea obţinerii avizului ISU Şcoala Mozăceni-Vale”, 70.000 lei; „Documentaţii şi lucrări în vederea obţinerii avizului ISU Şcoala Urlueni”, 40.000 lei.
 • Bascov, 300.000 lei: „Proiect regional a infrastructurii de apă şi apă uzată, comuna Bascov”.
 • Beleţi-Negreşti, 150.000 lei: „Reabilitare şi extindere sediu primărie”.
 • Berevoeşti, 580.000 lei: „Extindere reţea de canalizare în comuna Berevoeşti”, 530.000 lei; „Achiziţionare conductă alimentare cu apă, în comuna Berevoeşti”, 50.000 lei.
 • Bogaţi, 650.000 lei: „Pod peste pârâul Glâmboc, cătun Ciorchineşti, sat Suseni, comuna Bogaţi”, 550.000 lei; „Reabilitare instalaţie electrică la sediul Primăriei Bogaţi”, 100.000 lei.
 • Boteni, 375.000 lei: „Amenajare centru civic comuna Boteni”.
 • Boţeşti, 550.000 lei: „Reabilitare cămin cultural sat Boţeşti, comuna Boţeşti”, 300.000 lei; „Amenajare parcare sediul Primăriei comunei Boţeşti, L = 100 m, comuna Boţeşti, sat Boţeşti”, 250.000 lei.
 • Bradu, 200.000 lei: „Canalizare pluvială strada Gheorghe Georgescu”.
 • Brăduleţ, 200.000 lei: „Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Brăduleţ”, 100.000 lei; „Extindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente în comuna Brăduleţ”, 100.000 lei.
 • Budeasa, 650.000 lei: „Reabilitare reţea canalizare menajeră, strada Sudeaua, sat Budeasa Mare, comuna Budeasa”, 500.000 lei; „Amenajare piste pentru circulaţia bicicletelor în comuna Budeasa”, 150.000 lei.
 • Bughea de Jos, 400.000 lei: „Construire corp Şcoala Primară Valea Măcelarului, comuna Bughea de Jos”.
 • Bughea de Sus, 550.000 lei: „Execuţie Covor asfaltic şi asigurarea scurgerii apelor pe DC 16A în comuna Bughea de Sus”.
 • Buzoeşti, 250.000 lei: „Pod pietonal peste râul Teleorman, în sat Şerboeni, comuna Buzoeşti”.
 • Căldăraru, 300.000 lei: „Asfaltare drumuri locale în comuna Căldăraru”.
 • Călineşti, 152.000 lei: „Construcţie grup sanitar Şcoala Vrăneşti – elevi preşcolari”, 120.000 lei; „Dotare cămin cultural în comuna Călineşti”, 32.000 lei.
 • Cepari, 250.000: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin reabilitare termică, reabilitare şi consolidare structură de rezistenţă, modernizarea sistemelor de instalaţii prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Şcoala Gimnazială Nicolae Velea, corp C1, comuna Cepari”.
 • Cetăţeni, 300.000 lei: „Modernizare drumuri comunale şi locale în comuna Cetăţeni, Lotul nr. III – Str. Povernei; str. Soarelui; Str. Narciselor şi Narciselor 2; Str. Teilor; Str. Călineşti”.
 • Cicăneşti, 550.000 lei: „Extindere reţea canalizare comuna Cicăneşti (Uliţa Rădulescu şi DJ 740)”.
 • Ciofrângeni, 595.000 lei: „Amenajare Valea Schitului”, 200.000 lei; „Construcţie Sală de sport în punct Izlaz Scheiu”, 95.000 lei; „Alimentare apă – Execuţie foraj echipat”, 300.000 lei.
 • Ciomăgeşti, 200.000 lei: „Consolidare, extindere, modernizare şi reabilitare dispensar, sat Cungrea, comuna Ciomăgeşti”.
 • Cocu, 384.000 lei: „Modernizare sistem iluminat public”, 284.000 lei; „Modernizare DC 176, comuna Cocu”, 100.000 lei.
 • Corbi, 400.000 lei: „Extindere şi modernizare reţea publică de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea publică de canalizare în satele Corbi şi Jgheaburi, comuna Corbi”.
 • Coşeşti, 572.000 lei: „Asfaltare strada Miuleştilor L = 130 m, sat Jupâneşti, comuna Coşeşti”, 122.000 lei; „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coşeşti”, 450.000 lei.
 • Cotmeana, 200.000 lei: „Reabilitare pod în satul Cotmeana, punctul La Stănescu”.
 • Cuca, 200.000 lei: „Reabilitare Cămin Cultural Lăunele”, 20.000 lei; „Reabilitarea pardoselilor din covor PVC, linoleum, Şcoala Cuca”, 60.000 lei; „Acoperiş la scara de la Şcoala Cuca”, 20.000 lei; „Construcţie din ţevi de metal, utilaje Primărie”, 100.000 lei.
 • Dâmbovicioara, 250.000 lei: „Parcare cu utilităţi spre Cetatea Oratea”.
 • Dârmăneşti, 600.000 lei: „Construire Sală de sport Şcoala cu clasele I-VIII Dârmăneşti”, 400.000 lei; „Reabilitare Cămin Cultural în satul Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti”, 200.000 lei.
 • Davideşti, 600.000 lei: „Înlocuire conductă alimentare cu apă pe DN 73 comuna Davideşti”, 200.000 lei; „Canalizare pe uliţa Ica, sat Conţeşti, comuna Davideşti”, 400.000 lei.
 • Dobreşti, 550.000 lei: „Sediu Primărie comuna Dobreşti”.
 • Domneşti, 350.000 lei: „Asfaltare drumuri comuna Domneşti”, 100.000 lei; „Autorizare ISU clădiri aflate în administrarea Liceului Tehnologic Petre Ionescu Muscel”, 150.000 lei; „Sală de sport şcolară – Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel”, 100.000 lei.
 • Drăganu, 488.000 lei: „Foraj alimentare apă, gospodărie apă și bazin, sat Prislopul Mare, comuna Drăganu”, 388.000 lei; „Extindere rețea canalizare pe strada Valea Mare, comuna Drăganu”, 100.000 lei.
 • Godeni, 600.000 lei: „Consolidare sediu Primărie Godeni – Corp C1”, 150.000 lei; „Reabilitare sediu Primărie Godeni – Corp C2”, 100.000 lei; „Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră existentă în satul Godeni, comuna Godeni”, 100.000 lei; „Realizare Stație de repompare alimentare apă în sat Malu”, 250.000 lei.
 • Hârseşti, 100.000 lei: „Construire de locuinţe de tip NZEB plus pentru tineri în comuna Hârseşti”.
 • Hârtieşti, 645.000 lei: „Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Hârtieşti”, 200.000 lei; „Foraj puţ sistem alimentare cu apă în comuna Hârtieşti”, 200.000 lei; „Achiziţie buldoexcavator”, 245.000 lei.
 • Izvoru, 450.000 lei: Extindere şi branşamente canalizare în comuna Izvoru.
 • Leordeni, 500.000 lei: „Refacere trotuare pietonale pe DN 7, în satele Glâmbocata-Deal şi Glâmbocata”.
 • Lereşti, 650.000 lei: „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Lereşti”, 200.000 lei; „Modernizare drumuri de interes local în comuna Lereşti”, 450.000 lei.
 • Lunca Corbului, 626.000 lei: „Construire pod peste pârâul Mârghiuţa şi modernizare drum de acces în satul Mârghia de Sus, comuna Lunca Corbului”, 245.000 lei; „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în comuna Lunca Corbului”, 50.000 lei; „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Lunca Corbului”, 90.000 lei; „Creşterea eficienţei energetice la Şcoala Gimnazială General Constantin Cristescu, sat Lunca Corbului”, 161.000 lei; „Extindere spaţiu de joacă la Grădiniţa cu Program Normal în sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului”, 80.000 lei.
 • Mălureni, 450.000 lei: „Modernizare infrastructură rutieră DC 223, comuna Mălureni”.
 • Mărăcineni, 600.000 lei: „Construire rigolă asigurare scurgere ape pluviale, DN 73, cu lungime de 200 m.l., de la km 2+500 la km 2+700, comuna Mărăcineni”, 220.000 lei; „Extindere reţea stradală DN 73 Lotaş – sens giratoriu Mioveni – sens dublu comuna Mărăcineni”, 380.000 lei.
 • Merişani, 500.000 lei: „Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Vâlcelele şi Brăteasca, comuna Merişani”.
 • Mihăeşti, 650.000 lei: „Extindere Alimentare cu apă în comuna Mihăeşti”, 200.000 lei; „Modernizare reţea de drumuri comunale în comuna Mihăeşti, Uliţa Oprea, Albuţ, Stoica, Lacuri, Maria, Valea Bradului; DC 44 şi DC 11”, 400.000 lei; „Amenajare şanţuri pereate în comuna Mihăeşti”, 50.000 lei.
 • Mioarele, 400.000 lei: „Alimentare cu apă în comuna Mioarele, Aducţiune și înmagazinare cu apă”.
 • Miroşi, 460.000 lei: „Construire loc de joacă în comuna Miroşi”.
 • Morăreşti, 461.000 lei: „Proiectare şi execuţie reparaţii Dispensar Uman”, 141.000 lei; „Asfaltare Drum Comunal Valea Luminii”, 320.000 lei.
 • Moşoaia, 250.000 lei: „Construire Şcoala Gimnazială Moşoaia, clasele I-VIII şi împrejmuirea terenului, în comuna Moşoaia”.
 • Mozăceni, 500.000 lei: „Împrejmuire Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, comuna Mozăceni”, 300.000 lei; „Împrejmuire Şcoala Gimnazială Babaroaga, comuna Mozăceni”, 200.000 lei.â
 • Muşăteşti, 550.000 lei: „Gospodăria de apă pentru alimentarea cu apă, comuna Muşăteşti”, 100.000 lei; „Lucrari de branşamente la reţeaua publică de alimentare cu apă în comuna Muşăteşti”, 400.000 lei; „Sistem de alarmare a populaţiei în comuna Muşăteşti”, 50.000 lei.
 • Nucşoara, 550.000 lei: „Înlăturare efecte calamiăţi pe str. Plaiului, punctul La Istrucel, sat Nucşoara, comuna Nucşoara”.
 • Oarja, 400.000 lei: „Sală de sport în comuna Oarja”.
 • Pietroşani, 500.000 lei: „Extindere reţea alimentare cu apă în vederea branşării, comuna Pietroşani”, 400.000 lei; „Echiparea cu hidranţi de incendiu a sistemului de alimentare cu apă, comuna Pietroşani”, 100.000 lei.
 • Poiana Lacului, 300.000 lei: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş în perioada 2014-2020”.
 • Poienarii de Argeş, 500.000 lei: „Construire Foraj, Aducțiune şi Racord electric Alimentare cu apă în satul Ioaniceşti”, 400.000 lei; „Extindere alimentare cu apă în satul Ioaniceşti ȚARINĂ”, 100.000 lei.
 • Poienarii de Muscel, 300.000 lei: „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Poienarii de Muscel” 100.000 lei; „Reabilitare energetică Dispensar Jugur, Dispensar Poienari şi Cămin Cultural Jugur”, 100.000 lei; „Staţii electrice de reîncărcare”, 100.000 lei.
 • Popeşti, 500.000 lei: „Construire Cămin Cultural în comuna Popeşti”.
 • Priboieni, 100.000 lei: „Creştere eficienţă energetică la Şcoala Gimnazială C. Rădulescu Codin, corp A şi B”, 50.000 lei; „Creştere eficienţă energetică la sediul Primăriei comunei Priboieni”, 50.000 lei.
 • Răteşti, 500.000 lei: „Înfiinţare reţea de canalizare în satele Tigveni şi Pătuleni, comuna Răteşti”.
 • Recea, 289.000 lei: „Reabilitare, extindere şi schimbare de destinaţie din Şcoala Primară în Unitate Medico-Socială, comuna Recea”, 188.000 lei; „Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Recea”, 101.000 lei.
 • Râca, 500.000 lei: „Racord gospodării la sistemul centralizat de canalizare, comuna Râca”, 100.000 lei; „Instalaţii de deferizare-demanganizare şi înlocuire apometre cu telegestiune la sistemul de alimentare cu apă comuna Râca”, 400.000 lei.
 • Rociu, 500.000 lei: „Construcţie teren sportiv multifuncţional în comuna Rociu”, 200.000 lei; „Extindere canalizare şi racorduri consumatori la reţeaua de canalizare menajeră în satele Şerbăneşti şi Gliganu de Sus, comuna Rociu”, 200.000 lei; „Achiziţie utilaje pentru îmbunătăţirea serviciilor locale în comuna Rociu”, 100.000 lei.
 • Rucăr, 400.000 lei: „Construire Cămin Cultural comuna Rucăr”.
 • Sălătrucu, 518.000 lei: „Reabilitare Dispensar Veterinar Sălătrucu”, 118.000 lei; „Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Sălătrucu – tronson III”, 400.000 lei.
 • Săpata, 135.000 lei: „Extindere reţea alimentare cu apă în comuna Săpata”.
 • Schitu Goleşti, 350.000 lei: „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Schitu Goleşti – etapa II”.
 • Slobozia, 608.000 lei: „Amenajare Grup Sanitar Interior Sediu UAT”, 158.000 lei; „Împrejmuire Şcoala nr. 2”, 300.000 lei; „Reabilitare Şcoala Nigrişoara”, 150.000 lei.
 • Ştefan cel Mare, 700.000 lei: „Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km”, 500.000 lei; „Modernizare târg săptămânal”, 200.000 lei.
 • Stolnici, 500.000 lei: „Construire loc de joacă, comuna Stolnici”, 100.000 lei; „Creşterea eficienţei energetice la Primăria comunei Stolnici”, 75.000 lei; „Creşterea eficienţei energetice la Grădinita cu Program Normal Stolnici”, 75.000 lei; „Construire Dispensar Uman în comuna Stolnici”, 100.000 lei; „Creşterea eficienţei energetice la Şcoala Gimnazială Constantin Bălăceanu Stolnici”, 150.000 lei.
 • Şuici, 700.000 lei: „Modernizare drumuri în sat Şuici şi sat Rudeni, comuna Şuici”.
 • Suseni, 345.000 lei: „Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Burdeşti, Cerşani, Suseni, Strâmbeni şi Pădureni”.
 • Teiu, 500.000 lei: „Proiectare şi execuţie pod peste pârâul Mozacu, în punctul Diaconescu, comuna Teiu”, 200.000 lei; „Lucrări pentru avizul de securitate la incendiu Grădiniţa Teiu”, 200.000 lei; „Construcţie teren de sport sintetic în comuna Teiu”, 100.000 lei.
 • Tigveni, 350.000 lei: „Extindere Grădiniţa sat Tigveni, comuna Tigveni”.
 • Ţiţeşti, 450.000 lei: „Întreţinere şi reparaţii curente DC 83 Valea Stânii, comuna Ţiţeşt”.
 • Ungheni, 78.000 lei: „Reabilitare integrată a Şcolii cu clasele I-VIII Tudor Cornel din comuna Ungheni”.
 • Valea Danului, 400.000 lei: „Racordări la rețea de canalizare pe str. Luncă, sat Valea Danului, comuna Valea Danului, județul Argeș – etapa a II-a”.
 • Valea Iaşului, 600.000 lei: „Extindere canalizare str. Cearşor şi branşamente comuna Valea Iaşului”, 250.000 lei; „Extindere alimentare cu apă comuna Valea Iaşului”, 350.000 lei.
 • Valea Mare Pravăţ, 330.000 lei: „Execuţie şanţuri tip pişcot Gura Pravăţ”.
 • Vedea, 600.000 lei: „Modernizare drumuri comunale DC 171 şi DC Fata-Izvoru, în comuna Vedea”, 200.000 lei; „Suplimentare sursă de alimentare cu apă satele Vedea şi Vârşeşti”, 300.000 lei; „Racordarea sistemului de alimentare cu apă al satului la Chiţani la Forajul Prodani”, 100.000 lei.
 • Vlădeşti, 270.000 lei: „Atelier şcoală şi şatră lemne”, 70.000 lei; „Canalizare Valea Lacului”, 200.000 lei.
 • Vultureşti, 700.000 lei: „Grădinita cu Program Normal Mâzgana, în comuna Vultureşti”, 500.000 lei; „Construire pod peste râul Argeşel, în punctul Poiana Târgului, comuna Vultureşti”, 200.000 lei.
 • Costeşti, 550.000 lei: „Reabilitare cantină Liceul Teoretic Costeşti”.
 • Ştefăneşti, 550.000 lei: „Proiectare şi execuţie Construire cameră centrală termică şi grupuri sanitare Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu”, 451.000 lei; „Modernizare sistem rutier pe str. Coasta Câmpului (intersecţie Izvorani-intersecţie Valea Mare), oraş Ştefăneşti”, 99.000 lei.
 • Topoloveni, 550.000 lei: „Construire Campus Tehnologic – Liceul Tehnologic Topoloveni”.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.