Casa de Cultură Bascov, județul Argeș, cu sediul în comuna Bascov, str. Păișești DN, nr. 127, organizează concurs în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea funcției contractual vacante de Inspector de specialitate (contabil), gradul I, pe perioadă nedeterminată, durata timpului 8 h/zi, 40 h/săpt, din cadrul Casei de Cultură Bascov, județul Argeș.

Condițiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate (contabil), gradul I:

1) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe Economice (Ramură de știință), Domeniul de licență: Contabilitate, Economie, Finanțe/domeniul Științe Administrative (Ramură de știință), Domeniul de licență: Administrație publică.
2) Vechime minimă în specialitate: 5 ani.

Concursul se va desfășura la Casa de Cultură a comunei Bascov, cu sediul în comuna Bascov, str. Păișești DN, nr. 127, județul Argeș, în 3 (trei) etape:

1) Selecția dosarelor: 29.05.2024.
2) Proba scrisă: 12.06.2024, ora 10.00.
3) Interviu: 14.06.2024, ora 10.00.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14.05.2024-27.05.2024., ora 16.00, la Primăria comunei Bascov, str. Păișești DN 7C, nr. 125, Compartiment Resurse Umane. Persoană de contact: Inspector/Comp.Resurse Umane, Constantinescu Elena Mihaela, nr. tel. 0248/270.525, Interior 107.

Relațiile suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele următoare, pe site-ul instituției: culturabascov.ro.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.