În data de 9 noiembrie 2021, Primăria comunei Ciofrângeni a anunţat că a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Ciofrângeni privind indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei şi aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022. Persoanele interesate mai pot face propuneri şi sugestii în vederea îmbunătăţirii acestui proiect la sediul instituţiei sau pe adresa de e-mail a primăriei, primarie@ciofrangeni.cjarges.ro, până la data de 15 decembrie 2021.

Primarul Dorin Florin Panţeru ne-a pus la dispoziţie documentaţia şi le aducem la cunoştinţă cititorilor noştri principalele prevederi. Astfel, pentru anul 2022 se propune menţinerea taxelor şi impozitelor locale la nivelul celor din 2021 şi indexarea acestora cu rata inflaţiei de 2,6%. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport şi taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei, inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate, se aprobă acordarea de scutiri privind impozitul pe clădiri şi terenuri curţi construcţii, la adresa de domiciliu a acestora. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul mijloacelor de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere sau întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat sau persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru plata integrală a impozitelor/taxelor pe clădiri, teren şi TMT pentru anul 2022, până la data de 31 martie 2022, se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10% (persoane fizice şi juridice). Sunt scutiţi de la plata taxei de salubritate membrii SVSU, CLSU şi COAT din cadrul localităţii. În anul 2022, membrii SVSU, CLSU şi COAT, consilierii locali, veteranii de război şi soţiile acestora, precum şi personalul care deserveşte reţeaua de apă potabilă a localităţii sunt scutiţi de la plata unui volum de 30 mc apă potabilă distribuită din reţeaua de apă a localităţii. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2021 mai mici de 40 lei se anulează la data de 01.01.2022, potrivit art. 266, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.