1. Depunerea jurământului de către consilierul supleant POPESCU SILVIU.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unui număr de șapte Diplome de recunoștință.
3. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară convocată de îndată în data de 14.11.2023.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței Comisiei de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului numită prin H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate în subordinea consiliului local, precum și aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare, în baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 115805, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș”, cod SMIS 125882, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Dotarea și echiparea Ambulatoriului Municipiului Curtea de Argeș”, cod SMIS 128140, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “Dezvoltarea transportului public în Municipiul Curtea de Argeș”, cod SMIS 130760, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia/Sănătate/Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea articolelor 2 si 3 ale H.C.L. nr. 29/2020 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea transportului public în Municipiul Curtea de Argeș” și a cheltuielilor aferente acestuia.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului din strada Posada nr. 8, înscris în C.F. nr. 89742, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului din strada Valea Iașului nr. 13, înscris în C.F. nr. 89730, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public al municipiului Curtea de Argeș în domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș a unor imobile.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023.

„Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre”, a spus primarul Constantin Panţurescu.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.