Marți, 30.04.2024, începând cu ora 10.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeș din luna aprilie, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui număr de cinci Diplome de recunoștință.
3. Proiect de hotărâre pentru acordarea unei Diplome de recunoștință la împlinirea vârstei de 100 de ani.
4. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedința ordinară din data de 26.03.2024.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea și desfășurarea activității „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI”.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale, sortarea deșeurilor reciclabile și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din zona Curtea de Argeș, județul Argeș”, prin procedura licitației publice deschise și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente.
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș, în suprafață de 47 mp, pe strada Negru Vodă nr. 6-8.
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș, în suprafață de 22 mp, pe strada Negru Vodă, nr. 6-8.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Curtea de Argeş.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 82/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim de self-service în Municipiul Curtea de Argeș.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 144/2023 privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate în subordinea consiliului local, precum și aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare, în baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată prin H.C.L. nr. 165/2023.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.