Marți, şedința C.J. Argeș. Se aprobă şi bugetul instituţiei!

Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 31.01.2023, ora 13.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on-line.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 15.12.2022.
 2. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 22.12.2022.
 3. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 05.01.2023.
 4. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 09.01.2023.
 5. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 10.01.2023.
 6. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 17.01.2023.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere ȋn funcție de gradele de dependențǎ ale persoanelor vȃrstnice, precum și categoriile de venituri luate ȋn calcul la stabilirea contribuției lunare de ȋntreținere a persoanelor ce sunt/sau urmeazǎ a fi internate și ȋngrijite ȋn Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pe anul 2023.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Rucăr în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele pentru perioada 2022-2023.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni pentru perioada 2022-2023.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești pentru perioada 2022-2023.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeș pentru anul 2023.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2023.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2023.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe anul 2023.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2023.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul 2023-2024.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Argeş la bugetul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud- Muntenia, pentru anul 2023.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Argeş la schema pentru Asistență europeană pentru energie locală (E.L.E.N.A.), pentru anul 2023.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General pentru proiectul cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iaşului”, cod SMIS 155528.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Calendarului de aplicare a unor măsuri din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în Județul Argeș 2020-2024 și a Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în Județul Argeș.
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 267/26.10.2018 privind inițierea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Argeș, desemnarea persoanelor responsabile cu informarea și consultarea publicului și constituirea grupului de lucru.
 27. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix (Skoda Superb), în vederea casării/valorificării.
 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 83452-C1-U11 înscris în C..F nr. 83452-C1-U11 Pitești în trei loturi, precum și a imobilului cu nr. cadastral 83452-C1-U9 înscris în C.F. nr. 83452-C1-U9 Pitești în patru loturi.
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente DJ 703B, DJ 679, DJ 659 și DJ 659A din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului.
 30. Proiect de hotărâre privind numirea a patru membri provizorii în cadrul Consiliului de dministrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
 31. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului udețean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU, în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a comunei Moșoaia, județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea Actului adițional nr. 2 de modificare a Statutului Asociației.
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 206/26.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 264/28.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2023.
 35. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe semestrul II 2022.
 36. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe anul 2022.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply