Conform Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în sezonul rece 01.11.2021-31.03.2022, ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau personale singure a căror venit mediu net pe membru de familie este de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persona singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 8, alin. 1-3, din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Ajutoarele de încălzire se vor acorda proporţional, prin compensare procentuală, de la 10% până la 100%, din valoare facturii, bineînțeles în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, astfel:

 • în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 • în proporție de 90% în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 • în proporție de 80% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 • în proporție de 70% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 • în proporție de 60% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 • în proporție de 50% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 • în proporție de 40% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 • în proporție de 30% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 • în proporție de 20% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 • în proporție de 10% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 • în proporție de 10% în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea/valorile menționate mai sus, beneficiază lunar, PE TOT PARCURSUL ANULUI, de un supliment pentru energie în sumă fixă, astfel:

 • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este ENERGIA ELECTRICĂ, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la primăria pe raza căreia au domiciliul solicitanții, iar acestea vor fi puse la dispoziția solicitanților de către primării. De asemenea, acestea vor fi publicate pe site-urile primăriilor.

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se vor acorda astfel:

 • Începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective.
 • Începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.
 • Începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.