Primăria comunei Tigveni, județul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tigveni, județul Argeş, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul amenajarea teritoriului și urbanism.

Condiți generale:

– să îndeplinească condițiile pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiții specifice:

– studi universitare de licențā absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor inginereşti: inginerie civilă, construcții civile, industriale și agricole, inginerie urbană și dezvoltare regionalā, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, ingineria mediului;
– fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– cunoştinţe operare P.C. – nivel bază.

Datele de desfăşurare ale concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– perioada de depunere a dosarelor de concurs: 07.11.2023-27.11.2023, ora 15.00;
– data selecției și afişării rezultatului selecției dosarelor: 28.11.2023, ora 14.00;
– proba scrisă: 11.12.2023, ora 10.00;
– interviul: 14.12.2023, ora 10.00.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Tigveni.

Bibliografia și documentele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituției și pe site-ul instituției.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel. 0348/528.184.

Reprezentant legal, primar, Smeu Constantin

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.