Primăria Municipiului Curtea de Argeș: Anunț licitație pășuni colinare

1. Municipiul Curtea de Argeş, cu sediul în Bulevardul Basarabilor, nr. 99, telefon 0248/721.033, fax: 0248/721.107, e-mail: primariacurteadearges@yahoo.com, cod fiscal 4121927.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

I. Pășune colinară Noapteș, nr. cadastral 82618, C.F. nr. 82618, având o suprafață pășunabilă de 39,78 ha, situată în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, aparține domeniului public al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, conform caietului de sarcini, HCL a Municipiului Curtea de Argeș nr. 39/28.02.2023, nr. 55/13.04.2023 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
II. Pășune colinară Bușaga – trupul 1, nr. cadastral 82617, C.F. nr. 82617, având o suprafață pășunabilă de 15,60 ha, situată în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, aparține domeniului public al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, conform caietului de sarcini, HCL a Municipiului Curtea de Argeș nr. 39/28.02.2023, nr. 55/13.04.2023 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
III. Pășune colinară Bușaga – trupul 2, nr. cadastral 82619, C.F. nr. 82619, având o suprafață pășunabilă de 0,53 ha, situată în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, aparține domeniului public al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, conform caietului de sarcini, HCL a Municipiului Curtea de Argeș nr. 39/28.02.2023, nr. 55/13.04.2023 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Curtea de Argeş.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Comercial si ADPP, municipiul Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr. 99, camera 16, judeţul Argeş.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar la Casieria Municipiului Curtea de Argeş sau în contul RO49 TREZ 0485 006X XX00 0080, deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, cod fiscal 4121927.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.05.2023, ora 12.00.

4. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.05.2023, ora 10.00.

4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr. 99, judeţul Argeş.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.05.2023, ora 11.00, la sediul Municipiului Curtea de Argeş.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, strada I.C. Brătianu, nr. 7, Piteşti, judeţul Argeş, tel. 0248/224.019, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

Birou Comercial şi ADPP, Adriana Conway

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply