Primăria Valea Danului, cu sediul în comuna Valea Danului, str. Valea Danului nr. 496, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie.
2. Denumirea postului: Muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei. Informaţii la tel. 0248/724.458 sau de pe website: valeadanului.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 21.05.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Profesionale/medii.
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere.
3. Alte condiții: Certificat de calificare instalator; permis conducere categoria B.

Bibliografie şi tematică:

1. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (Cap. IV).
3. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
4. Legea nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul II: Cap. II, Cap. IV, Cap. V. și Titlul III).
6. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (partea a VI-a).

Tematica:

1. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I și Capitolul IV.
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (Cap. IV): Obligațiile lucrătorilor.
3. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 (Cap VI): Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.
4. Legea nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea a 6-a, art. 22): Obligaţiile salariatului (art. 22).
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul II: Cap. II, Cap. IV, Cap. V. și Titlul III): Executarea contractului individual de muncă; Suspendarea contractului individual de muncă; Încetarea contractului individual de muncă; Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
6. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (partea a VI-a: Titlul III – Cap I. și Cap III): Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– Data postării/publicării anunțului: 8 mai 2024.
– Data-limită de depunere a dosarelor: 21 mai 2024, ora 15:00.
– Selecția dosarelor: 22 mai 2024, ora 12:00.
– Afișarea selecției dosarelor: 22 mai 2024, ora 13:00.
– Termen-limită contestații referitoare la selecția dosarelor: 23 mai 2024, ora 13:00.
– Afișarea rezultatelor la contestații: 24 mai 2024, ora 13:00.
– Proba scrisă: 30 mai 2024, ora 09:00.
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 30 mai 2024, ora 13:00.
– Termen-limită contestații la proba scrisă: 31 mai 2024, ora 13:00.
– Afișarea rezultatelor la contestații referitoare la proba scrisă: 31 mai 2024, ora 15:00.
– Interviul: 3 iunie 2024, ora 09:00.
– Afișarea rezultatelor la proba de interviu: 3 iunie 2024, ora 11:00.
– Termen-limită contestații la proba de interviu: 3 iunie 2024, ora 13:00.
– Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu: 3 iunie 2024, ora 15:00.
– Afișare rezultat final: 3 iunie 2024, ora 15:30.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.