SERVICIUL PUBLIC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE CURTEA DE ARGEŞ: Anunţ închiriere mese în Piaţa Centrală

SERVICIUL PUBLIC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE, cu sediul în municipiul Curtea de Argeş, strada Decebal nr. 8-10, judeţul Argeş, organizează licitaţie publică în vederea închirierii pentru anul 2023 a unui număr de 34 mese (de la nr. 33 la nr. 45 și de la nr. 48 la nr. 65) în Sectorul Producători agricoli, a unui număr de 5 mese (de la nr. 27 la nr. 31) în Sectorul Societăți Comerciale în Piaţa Centrală, în platoul exterior, în vederea desfacerii de legume, fructe şi alte produse agricole, și a 8 mese cu vitrină frigorifică în Sectorul Lactate din Piața Centrală, conform HCL nr. 154/27.12.2022.

Perioada de închiriere este de 7 luni pentru cele 34 mese din Sectorul Producători agricoli și pentru cele 5 mese din Sectorul Societăți Comerciale, începând cu data de 01.04.2023.

Perioada de închiriere este de 12 luni pentru cele 8 mese cu vitrină frigorifică în Sectorul Lactate, începând cu data de 01.04.2023.

Preţul de pornire la licitaţie este de 360 lei/masă/lună pentru cele 34 mese din Sectorul Producători agricoli și pentru cele 5 mese din Sectorul Societăți Comerciale, conform HCL nr. 154/27.12.2022.

Preţul de pornire la licitaţie este de 600 lei/masă/lună pentru cele 8 mese cu vitrină frigorifică din Sectorul Lactate, conform HCL nr. 154/27.12.2022.

Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei/participant, iar garanţia este cuantumul chiriei datorate pentru o lună la preţul de pornire la licitaţiei (360 lei/masă/lună pentru mese Producători agricoli și Societăți Comerciale și 600 lei/masă/lună pentru mese cu vitrină frigorifică în Sectorul Lactate), respectiv chirie pentru prima lună din perioada de închiriere, luna APRILIE 2023, pentru mesele cu vitrină frigorifică în Sectorul Lactate și ultima lună din perioada de închiriere, luna OCTOMBRIE 2023, pentru mesele închiriate de Producători agricoli și Societăți Comerciale.

Taxele de participare şi garanţiile se plătesc la sediul SPPTO din Curtea de Argeş, strada Decebal nr. 8-10, judeţul Argeş.

Participanţii la licitaţie trebuie să depună următoarele documente:

  • Cererea de participare din care să rezulte date despre ofertant: nume, prenume, adresă, obiectul activităţii, numărul mesei licitate, precum şi avizul de drept de participare la licitaţie, dat de administratorul pieţei, din care să rezulte că nu are datorii sau litigii cu SPPTO.
  • Împuternicire (procură legalizată) pentru persoana participantă la licitaţie din partea ofertantului.
  • Atestat de producător, vizat la zi pentru anul 2023.
  • Copie C.I.
  • Dovada achitării taxei de participare şi a garanţiei.

Licitaţia va avea loc în data de 24.03.2023, ora 10.00, în Piaţa Centrală, strada Decebal nr. 8-10, Biroul Administrativ.

Dosarele cu documentaţia solicitată se depun la sediul SPPTO din Piaţa Centrală până la data de 23.03.2023, ora 12.00.

Pentru mesele neadjudecate, SPPTO va organiza licitaţie publică deschisă în fiecare zi de vineri pe durata lunii aprilie, după care se vor încredinţa direct mesele libere eventualilor solicitanţi.

Şef serviciu, Păunescu Ion-Petre

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply