4 Aprilie 2023

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

Creşterea eficienţei energetice şi a durabilităţii companiei prin sisteme de energie solară”

SC DEVALEX SRL, cod de identificare fiscală RO22880852, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/1535/2007, cu sediul social în România, Str. Căpşunelor nr. 12, mun. Buzău, jud. Buzău, anunță semnarea, în data de 09.02.2023, a Contractului de finanțare nr. 861/POC/4.1.1./AS, pentru implementarea proiectului cu titlul „Creşterea eficienţei energetice şi a durabilităţii companiei prin sisteme de energie solară„, aferent Cod SMIS 160294.

Proiectul va fi implementat în România, la punctul de lucru din satul Ştefăneştii Noi, oraşul Ştefăneşti, str. Ceferiştilor nr. 2 şi 2A, judeţul Argeş, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

SC DEVALEX SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 861/POC/4.1.1./AS/09.02.2023 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.796.912,04 Lei, din care 2.342.761,79 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată).

Obiectivul general al proiectului

DEVALEX îşi propune să reducă dependenţa de energia convenţională, precum şi să îşi optimizeze cheltuielile legate de energia necesară proceselor de producţie prin achiziţionarea şi instalarea unui sistem fotovoltaic integrat cu o capacitate de 631.50 kw/h.

Implementarea investiţiei actuale (construcţia şi instalarea sistemului de panouri fotovoltaice) se va realiza într-o locaţie deţinută de noi, iar valoarea puterii instalate fiind de până la 631.50 kWp.

Obiective specifice ale proiectului:

– Implementarea unui sistem de panouri solare cu o capacitate instalată de maximum 631.50 kWp in 12 luni de la începerea proiectului.
– Reducerea gazelor cu efect de seră produse de companie cu aproximativ 245.00 tone echivalent CO2/an.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Proiectul propus va contribui direct la următorii indicatori de rezultat ai cererii de propuneri:

– Reducerea anuală estimată a emisiilor de CO2 (în tone echivalent CO2) – reducerea anuală estimată a impactului gazelor cu efect de seră (în tone de echivalent CO2) este echivalentă cu aproximativ 245.00 tone echivalent CO2/an.
– Energie electrică produsă din alte surse regenerabile, inclusiv eoliană, solară, biomasă/biogaz (în MWh/an) – implementarea sistemelor fotovoltaice va avea o capacitate de producţie echivalentă cu 800,00 MWh pe an.

Date de contact: EUGENIA-MIRELA VOICU
Telefon: 0745.338.342; E-mail: office@devalex.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.