Directorul executiv al DAS Curtea de Argeş, Mariana Moise, ne-a pus la dispoziţie procedura pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie. În cele ce urmează, vă prezentăm care sunt paşii de urmat pentru aceasta.

 • Cerere tip – (Anexa 1 – https://spascurteadearges.ro/wp-content/uploads/2017/12/ANEXA-1-I.C.C-S.I-si-A.S.pdf).
 • Documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile).
 • Livret de familie sau Certificat de căsătorie.
 • Certificat de naştere al copilului – în original şi copie.
 • Extras de cont pe numele solicitantului/titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate).
 • Dosar cu şină.

PENTRU SALARIAŢI:

Observaţie: Adeverinţa tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare.

 • Decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii/realizarea de venituri supuse impozitului și că nu a solicitat concediul pentru creștere
  copil.

Atenție! Persoana care beneficiază de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 • Decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului).
 • Certificat de atestare fiscală pe firmă.
 • Document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție).
 • Document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediu sarcină și lauzie, dacă este cazul.
 • Pentru avocaţi, se solicită suplimentar: Declaraţiile 200 şi 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atenţie! La depunerea documentaţiei este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinţi şi ale copiilor în ORIGINAL!!!

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

 • Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt părinte.
 • Celălalt părinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Argeş, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plată va fi redusă cu o lună.
 • În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil.
 • Dacă se naşte un alt copil, înainte ca acela pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta de 1 an şi 11 luni, perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, părintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani.
 • Pentru a exista continuitate în plată pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani.

Important: În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.