Venitul minim de incluziune se acordă în baza unui dosar întocmit de solicitant. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

– Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei.
– Declaraţia pe propria răspundere.
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit).
– Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei.
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit, după caz.
– Certificat de naştere pentru fiecare copil, după caz.
– Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei, după caz.
– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani.
– Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare, dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către angajații serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei. În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispoziția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.