Electroargeş SA, în conformitate cu prevederile Art. 234, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, informează acţionarii cu privire la lista litigiilor în care societatea este parte, actualizată la data de 07.04.2022:

Dosar 1058/1285/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, Denumire parte adversă: Scop Line SA, Mattera Com SA, Alfaline SA, Geochis SA, Prosanio SA, Debrocons SA, Lineas Trade SA, Fimansat SA, Amicosottis SA, Redont SRL, Altur SA, Marchiş Corina Andreea, Gheorghe (fostă Papadopol) Ramona, Chirilă Gheorghe, Bunu Antonel Cristi, Petcu Vasile, Andronache Gelu Pârâţi – Pretenţii, 07.04.2022, Recurs.

Soluţia în fond: Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pâratei R SA şi, în consecinţă, respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Electroargeş SA, precum şi cererea reconvenţională formulată de pârâta A SA în contradictoriu cu această pârâtă. În temeiul art. 75, alin. 1, teza finală din Legea nr. 85/2014 încetează acţiunea civilă formulată de reclamanta Electroargeş SA, precum şi cererea reconvenţională formulată de pârâta A SA în contradictoriu cu pârâtele Scope Line SRL, societate aflată în procedura insolvenţei, lichidator judiciar fiind S 2000 SPRL, Mattera Com SA, societate aflată în procedura insolvenţei, administrator judiciar fiind CII LCA, A SA, societate aflată în procedura insolvenţei, administrator judiciar fiind CII LCA, societate aflată în procedura insolvenţei, administrator judiciar fiind CII MVB şi Prosaino SA, societate aflată în procedura insolvenţei, administrator judiciar fiind CII LCA. Ia act de tranzacţia încheiată între reclamanta Electroargeş SA şi pârâta A SA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: ”…”. Ia act de tranzacţia încheiată între reclamanta Electroargeş SA şi pârâta Gheorghe Ramona (fostă Papadopol), care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmeaza: ”…”. Ia act de tranzacţia încheiată între reclamanta Electroargeş SA şi pârâta Marchiş Corina Andreea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: ”…”. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Electroargeş SA în contradictoriu cu pârâţii Debrocons SA, Lineas Trade SRL, Filmansat SA, A SA, Bunu Antonel Cristi, Petcu Vasile şi Andronache Gelu. Obligă pârâţii Debrocons SA, Lineas Trade SRL, Filmansat SA, A SA, Bunu Antonel Cristi, Petcu Vasile şi Andronache Gelu să plăteasca fiecare reclamantei Electroargeş SA câte 263.865,93 lei cu titlu de despăgubiri, sumă la care se calculează dobânda legală penalizatoare calculată conform art. 3, alin. 3, din OG nr. 13/2011 de la data formulării cererii de chemare în judecată, respectiv 29.11.2018, şi până la plata integrală a debitului principal de către fiecare dintre pâraţi. Respinge cererea reclamantei având ca obiect plata dobânzii remuneratorii şi plata dobânzii penalizatoare calculate conform art. 3, alin. 1, din OG nr. 13/2011. Obligă pârâţii Debrocons SA, Lineas Trade SRL, Filmansat SA, A SA, Bunu Antonel Cristi, Petcu Vasile şi Andronache Gelu să plătească fiecare reclamantei câte 6.243,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca inadmisibilă cererea reconvenţională formulată de pârâta A SA în contradictoriu cu pârâţii Debrocons SA, Lineas Trade SRL, Filmansat SA, A SA, Bunu Antonel Cristi, Petcu Vasile şi Andronache Gelu. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 02.06.2020.

Soluţia în apel: Admite excepţia tardivităţii apelului declarat de B.A.C şi în consecinţă: Respinge ca tardiv apelul formulat de către B.A.C. împotriva Sentinţei civile nr. 537/02.06.2020 a Tribunalului Specializat Cluj. Respinge apelurile declarate de D.SA, F.SA, A.SA şi A.SA împotriva sentinţei civile nr. 537 din 02.06.2020, pronunţată în dosarul nr. 1058/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o păstrează în întregime. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 13.04.2021.

Document: Hotărâre 201/2021, 13.04.2021.

Dosar 12169/3/2021, Tribunalul Bucureşti, Denumire parte adversă: Bran Oil – în faliment, Reclamant, Constatare nulitate act, 11.04.2022, Fond, Pe rol.

Dosar 120/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Amattis SA, Intervenient, Cereri în baza OUG 116/2009, cerere de intervenţie în dosarul ORC Argeş nr. 23493/29.04.2021, 22.06.2021, Fond.

Soluţia în fond: Admite cererea de suspendare a judecăţii. În conformitate cu dispoziţiile art. 413, alin. (1), punctul 1 din Codul de Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 131/1259/2021. Cu recurs pe perioada suspendării.

Dosarul 130/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment, Reclamant, Acţiune în anulare a hotărârii AGA, anularea Hotărârii AGOA nr. 110/26.04.2021 şi a Hotărârii AGEA nr. 109/26.04.2021 a Electroargeş SA, 24.11.2021, Fond.

Soluţia în fond: Tip soluţie: Admite cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamantei BRAN OIL S.A. a avocatului semnatar al cererii. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active. Admite cererea formulată de reclamanta BRAN OIL S.A. – în faliment, cu sediul în mun. Galaţi, Str. Grigore Ventura nr. 2, camera 11, jud. Galaţi, J17/1502/2011, CUI 29434636, prin lichidatorul judiciar DOA INSOLV SPRL, în contradictoriu cu pârâta ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, J3/758/1991, CUI 156027 şi cu sediul procesual ales la SCA Gherbovan-Silinescu din Bucureşti, str. Săbiuţei nr. 14B, sector 6. Anulează Hotărârea nr. 110/26.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii ELECTROARGEŞ S.A. Anulează Hotărârea nr. 109/26.04.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii ELECTROARGEŞ S.A. Obligă pe pârâta ELECTROARGEŞ S.A. să achite reclamantei BRAN OIL S.A. suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 24.11.2021, la Tribunalul Specializat Argeş.

Dosarul 247/1259/2020*, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment Reclamant, Investments Constantin Pârât, Ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării Hotărârii AGOA Electroargeş SA 107/04.08.2020 şi a Hotărârii AGEA a Electroargeş SA 108/04.08.2020, 16.09.2021, Recurs.

Soluţia în recurs: Admite recursul declarat de recurenta pârâtă Electroargeş SA împotriva încheierii din Camera de Consiliu de la 23.02.2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 247/1259/2020*. Casează Decizia nr. 101/A-C din 24.02.2021 a Curţii de Apel Piteşti şi trimite cauza spre rejudecare instanţei de apel.

Dosarul 238/1259/2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denumire parte adversă: Bran Oil SA Reclamant, Investments Constantin SRL Pârât, Amattis SA Petent, Acţiune în anulare hotărâre AGA, 02.03.2022, Recurs.

Soluţia în fond: Admite excepţia netimbrării cererii de intervenţie accesorie formulată de Amattis SA, excepţie invocată din oficiu de instanţă. Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenţie accesorie formulată de Amattis SA. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Bran Oil SA, excepţie invocată de pârâta Electroargeş SA. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Investments Constantin SRL, excepţie invocată de pârâta Electroargeş SA şi de pârâta Investments Constantin SRL. Respinge cererea formulată de reclamanta Bran Oil SA împotriva pârâtei Investments Constantin SRL ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite cererea formulată de reclamanta Bran Oil SA – în faliment, prin lichidatorul judiciar CITR Filiala Galaţi SPRL, împotriva pârâtei Electroargeş SA. Anulează Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Electroargeş SA. Anulează Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Electroargeş SA. Respinge cererea formulată de reclamantă de obligarea a pârâtei Electroargeş SA la cheltuieli de judecată. Cu cale de atac apelul în termen de 30 zile de la comunicare.

Soluţia în apel: Respinge apelul astfel cum a fost completat ca neîntemeiat. Respinge intervenţia accesorie ca neîntemeiată. Respinge cererea de cheltuieli formulată de intervenientul accesoriu.

Soluţie Recurs: Respingere recurs – Tardiv.

Detalii soluţie: Respinge ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâta ELECTROARGEŞ S.A. împotriva încheierii din 6 septembrie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Definitivă.

Dosarul 250/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Amattis SA Intervenient, ONRC Intimat, Cereri în baza OUG 116/2009, cerere de intervenţie în dosarul ORC Argeş nr. 77230/30.09.2021, 10.11.2021, Fond.

Soluţie în fond: Admite cererea de suspendare a judecăţii. În conformitate cu dispoziţiile art. 413, alin. (1), punctul 1 din C.Pr.Civ., suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 266/1259/2021. Cu recurs pe perioada suspendării.

Dosarul 262/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Amattis SA Intervenient, ONRC Intimat, Cereri în baza OUG 116/2009, cerere de intervenţie nr. 31/13.10.2021 în dosarul ORC Argeş nr. 82965/13.10.2021, 11.11.2021, Fond.

Soluţie în fond: Respinge cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie formulată de intervenienta AMATTIS SA – prin reprezentant legal Procopenco Ala, cu sediul în mun. Galaţi, str. Narciselor nr. 47, cam. 1, judeţul Galaţi, J17/902/2005, CUI 17532193 şi sediul procesual ales în mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 163, Bl. A4, sc. 1, ap. 9, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu intimaţii ELECTROARGEŞ SA, cu sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, judeţul Argeş, J3/758/1991, CUI 156027 şi sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCA Gherbovan-Silinescu din Bucureşti, str. Săbiuţei nr. 14 B, sector 6 şi OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 29, judeţul Argeş. Admite cererea de înregistrare în Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş a menţiunilor privind societatea ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, J3/758/1991, CUI 156027, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ELECTROARGEŞ S.A. nr. 110/26.04.2021. Respinge cererea intimatei ELECTROARGEŞ SA privind acordarea cheltuielilor de judecată. În temeiul art. 12, alin. 2, C.pr.civ., rap. la art. 187, alin. 1 pct. 1, lit. a, C.pr.civ., aplică petentei AMATTIS SA, cu sediul în mun. Galaţi, str. Narciselor nr. 47, cam. 1, judeţul Galaţi, J17/902/2005, CUI 17532193 şi sediul procesual ales în mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 163, Bl. A4, sc. 1, ap. 9, judeţul Galaţi, amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei, pentru formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri vădit netemeinice. Dispune înregistrarea debitului la organul fiscal competent. Executorie în ceea ce priveşte amenda judiciară. Cu drept de reexaminare a măsurii sancţionării judiciare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare pentru celelalte dispoziţii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.11.2021, la Tribunalul Specializat Argeş.

Dosarul 266/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – in faliment Reclamant, Acţiune în anulare a hotărârii AGA, anularea Hotărârii A.G.O.A. nr. 112/20.09.2021 şi a Hotărârii A.G.E.A. nr. 111/220.09.2021 a Electroargeş SA, 02.02.2022, Fond.

Soluţie în fond: Tip soluţie: Admis.

Soluţia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Hotărârea nr. 112/20.09.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii ELECTROARGEŞ S.A şi Hotărârea nr. 111/20.09.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii ELECTROARGEŞ S.A. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5.989,43 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 02.02.2022, la Tribunalul Specializat Argeş.

Dosarul 312/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment Petent, ORC – Intimat, Alte cereri – cerere de intervenţie în dosarul ORC Argeş nr. 89683/26.11.2021, 28.04.2022, Fond.

Soluţie în fond: Tip soluţie: 242 c.pr.civ.

Soluţia pe scurt: În baza disp. art. disp. art. 411 alin. 1, pct. 2, C.pr.civ., suspendă judecata cauzei până la o nouă stăruinţă a părţilor. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 20.01.2022, la Tribunalul Specializat Argeş.

Document: Încheiere – Suspendare, 20.01.2022.

Dosarul 317/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment prin lichidator DOA Insolv SPRL Reclamant, Acţiune în anulare a hotărârii AGA, 13.04.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 341/1259/2021, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Debrocons SA Petent, Cerere de intervenţie în dosarul ORC Argeş nr. 92821/24.12.2021, 16.02.2022, Fond.

Soluţie în fond: Tip soluţie: Respinge cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie astfel cum a fost completată, formulată de intervenienta DEBROCONS SA, cu sediul social în mun. Galaţi, B-dul Henri Coandă nr. 5, camera 15, judeţ Galaţi, J17/1389/2004, CUI 16732517 şi sediul procesual ales în mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 163, Bl. A4, sc. 1, ap. 9, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu intimaţii ELECTROARGEŞ SA, cu sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, judeţul Argeş, J3/758/1991, CUI 156027 şi sediul procesual ales la SCA Gherbovan-Silinescu din Bucureşti, str. Săbiuţei nr. 14B, sector 6 şi OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 29, judeţul Argeş. Admite cererea de înregistrare în Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş a menţiunilor privind societatea ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, J3/758/1991, CUI 156027, în baza Hotărârii nr. 260/24.12.2021 a Consiliului de Administraţie al ELECTROARGEŞ S.A. Respinge cererea intimatei ELECTROARGEŞ SA privind acordarea cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.02.2022, la Tribunalul Specializat Argeş.

Dosarul 27/1259/2022, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment prin lichidator DOA Insolv SPRL Reclamant, Autorizare convocare AGA, 16.03.2022, Fond.

Soluţia în fond: Respinge cererea.

Soluţia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea. Cu cale de atac numai apelul în termen de 30 de zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 16.03.2022.

Dosarul 50/1259/2022, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment prin lichidator DOA Insolv SPRL Reclamant, Ordonanţă Preşedinţială, suspendarea executării Hotărârii AGOA nr. 114/2022 şi a Hotărârii AGEA nr. 113/2022 a Electroargeş SA, 30.03.2022, Fond.

Soluţia în fond: Respinge cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă, ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 30.03.2022, la Tribunalul Specializat Argeş.

Dosarul 40/1259/2022, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Debrocons SA Intervenient, ORC Intimat, Ştefan Constantin Intimat, Alte cereri – cerere de intervenţie în dosarul ORC Argeş nr. 13429/17.02.2022, 20.04.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 44/1259/2022, Tribunalul Specializat Argeş, Denumire parte adversă: Bran Oil SA – în faliment prin lichidator DOA Insolv SPRL Reclamant, Acţiune în anulare a hotărârii AGA, anularea Hotărârii A.G.O.A. nr. 114/31.01.2022 şi a Hotărârii A.G.E.A. nr. 113/31.01.2022 a ELECTROARGEŞ SA, Fond, Pe rol.

Dosarul 1894/121/2018, Tribunalul Galaţi, Denumire parte adversă: Zorder Big SA Debitor, Procedura Insolvenţei, 16.05.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 2167/121/2015, Tribunalul Galaţi, Denumire parte adversă: Unisales Distribution SRL Debitor, Procedura insolvenţei, 06.05.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 11182/63/2013, Tribunalul Dolj, Denumire parte adversă: Celule Electrice SA Debitor, Procedura insolvenţei 07.06.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 2797/2/2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denumire parte adversă: Autoritatea de Supraveghere Financiară Recurent, Anulare act administrativ DEC nr. 1160/26.09.2018, 22.03.2022, Recurs.

Soluţia în fond: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes. Admite acţiunea. Anulează Decizia nr. 1160/26.09.2018 şi decizia nr. 1366/08.11.2018. Obligă pârâta la modificarea deciziei publicate pe site-ul instituţiei în sensul publicării informaţiei privind formularea căii de atac. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 100 lei cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Dosarul 2533/2/2021, Curtea de Apel Bucureşti, Denumire parte adversă: Autoritatea de Supraveghere Financiară Pârât, Anulare act administrativ emis de CNVM Dec. 1218/12/10/2020, 08.12.2021, Fond.

Soluţia în fond: Tip soluţie: Admite cererea.

Soluţia pe scurt: Admite cererea reclamantului de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 48, alin. 4 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă prin raportare la art. 1, alin. 5, art. 21, alin. 3, art 24, art. 53, alin. 2 din Constituţie. Respinge cererea ca fiind neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată astăzi, 22.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Dosarul 5386/2/2021, Curtea de Apel Bucureşti, Denumire parte adversă: Autoritatea de Supraveghere Financiară Pârât, Anulare act administrativ DEC. 233/18/02/2021, 11.04.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 2349/97/2009, Tribunalul Hunedoara, Denumire parte adversă: Comteh Prodimpex SRL Debitor, Procedura insolvenţei, 21.06.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 1395/2/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denumire parte adversă: Administraţia Fondului pentru Mediu Pârât, Anulare act administrativ dec. 84/07/06/2017, 12.04.2022, Recurs.

Soluţia în fond: Admite în parte. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 69/30.08.2017 şi decizia de impunere nr. 84/07.06.2017 în privinţa obligaţiilor suplimentare stabilite în raport cu societăţile Gerocri Arges 2006 SRL, Total Racolav Carton Plast SRL şi Recycling Mondo Plast SRL, situaţia fiscală a reclamantei urmând să fie reevaluată în lumina considerentelor prezenţei sentinţe. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 100 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, a sumei de 1.500 lei reprezentând onorariu expert, proporţional cu pretenţiile admise şi a sumei de 5.000 lei onorariu avocat, proporţional cu pretenţiile admise, cu titlu de cheltuieli de judecată. Încuviinţează în parte cererea de majorare a onorariului expertului, pentru suma de 4.000 lei. Obligă reclamanta la plata către expert a sumei de 4.000 lei reprezentând diferenţă onorariu. Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Dosarul 7395/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Denumire parte adversă: Mecanoenergetica SA Debitor, Procedura insolvenţei, 22.06.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 3037/98/2010, Tribunalul Ialomiţa, Denumire parte adversă: Seliak Grup SRL Urziceni Debitor, Procedura insolvenţei, 24.06.2022, Fond, Pe rol.

Dosarul 7777/109/2020, Tribunalul Argeş, Denumire parte adversă: Enescu Elena Contestator, Contestaţie decizie de concediere, 05.04.2022, Fond.

Soluţia în fond: Tip soluţie: Respinge cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Respinge cererea privind obligarea intimatei la plata daunelor morale. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Argeş. Pronunţată azi, 05.04.2022, la Tribunalul Argeş, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Hotărâre 1660/2022, 05.04.2022.

Dosarul 957/216/2021/a1, Judecătoria Curtea de Argeş, Denumire parte adversă: Constantinescu Gabriel Inculpat, Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, 24.03.2022, Fond.

Soluţia în fond: Încheiere.

Soluţia pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 346, alin. 3, lit. a din Codul de Procedură Penală, constată nelegalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 1069/P/2018 din data de 1 aprilie 2021, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, şi dispune restituirea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş a cauzei privind pe inculpatul Constantinescu Gabriel. În temeiul art. 275, alin. 3 din Codul de Procedură Penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfăşurarea fazei de cameră preliminară rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 24 martie 2022.

Dosarul 16028/233/2021, Judecătoria Galaţi, Denumire parte adversă: Daroxteo SRL Pârât, Pretenţii, 07.04.2022, Fond, Pe rol.

Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie, Roxana Scarlat

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.