27 MAI 2024 este termenul-limită pentru depunerea Formularului 212 – „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declaraţia unică se depune de către:

– persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate;
– persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
– profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările si completarile ulterioare şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, care au beneficiat de indemnizaţiile prevăzute la art. 3, din O.U.G. nr. 132/2020;
– persoanele fizice care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
– persoanele fizice care au realizat în cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III din Codul fiscal, pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Declaraţia unică se depune astfel:

– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul: www.anaf.ro; prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul: www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat sau în format letric, direct la registratura organului fiscal, ori prin poştă, cu confirmare de primire.

Recomandăm ca Declaraţia unică să fie depusă online, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Șef Administrație, Georgeta Aurora NEGRU
Mihaela MODEL, şef B.C.S.I.
Întocmit: Anca BANU, consilier superior

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.