Casa de Asigurări de Sănătate Argeş stabileşte pentru luna octombrie a anului în curs o sesiune intermediară de contractare a serviciilor medicale. Având ca suport prevederile art. 196, alin. (3) din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 19, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, procesul de contractare va avea loc pentru următoarele tipuri de asistențe medicale:

  • Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură.
  • Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice.
  • Asistență medicală spitalicească,
  • Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu.

Sesiunea de contractare se va desfăşura după următorul calendar:

  • Transmiterea documentelor în vederea contractării: 11-15.10.2021.
  • Verificarea documentelor şi anunţarea furnizorilor admiși/respinşi pentru contractare: 19.10.2021, prin afişare la avizier-ul instituţiei şi pe site-ul: www.casag.ro.
  • Depunerea contestaţiilor: 20.10.2021, până la ora 16.00. Afişarea soluţionării contestaţiilor se va face pe pagina web a instituţiei: www.casag.ro şi la avizierul instituţiei în data de 21.10.2021.
  • Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 22-29.10.2021.

„Lista documentelor necesare pentru încheierea actelor adiţionale/contractelor, pe domenii de asistenţă medicală, precum şi formularele tipizate, se pot obţine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Argeş, dar se regăsesc şi pe site-ul instituţiei, www.casag.ro. Documentele necesare încheierii contractelor se transmit la adresa: contractare2021@casag.ro în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului”, ne-a declarat Directorul General al CAS Argeş, ec. Cristian Mitrofan.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.