1.Informaţii generale privind locatorul: COMUNA TIGVENI, str. Principală, nr. 44, Judeţul Argeş, cod fiscal 41219531, tel. 0348/528184, fax: 0348/528184, e-mail: primarie@tigveni.cjarges.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: Închirierea unor suprafeţe de păşuni disponibile aflate în proprietatea publică a comunei Tigveni, judeţul Argeş, astfel:

 • Momaia, 104,7239 ha, Tigveni,
 • Plopu, 2,7574 ha, Bălileşti.
 • Făureasa, 7,7108 ha, Bălileşti.
 • Stână, 4,7333 ha, Vlădeşti.
 • Ciocârla + Mătuşi, 39,0489 ha, Vlădeşti.
 • Lace, 2,1138 ha, Bîrseştii de Sus.
 • Crăciuneşti, 14,3675 ha, Bîrseştii de Sus.
 • Pelin, 19,8863 ha, Bîrseştii de Jos.
 • Rogoaze, 25,9041 ha, Bîrseştii de Jos.
 • Cârsteşti/Blaju, 12,5098 ha, Blaju.
 • Cotârlău, 16,3526 ha, Bîrseştii de Jos.
 • Motrunul, 6,9155 ha, Blaju.
 • Paltinu, 1,3003 ha, Bîrseştii de Sus.
 • Balta Romanului, 3,3937 ha, Blaju.
 • Valea Bucurii, 3,1827 ha, Bîrseştii de Jos.

TOTAL GENERAL: 264,9006 ha.

conform HCL nr. 13/24.02.2022 şi în temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019, Partea a V-a, Capitolul III, Secţiunea a 4-a, Închirierea bunurilor proprietate publică.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Secretariat.
3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei comunei Tigveni, str. Principală, nr. 44, judeţul Argeş.
3.3. Costul şi condițiile de plată:

 • Taxa de participare: 200 lei.
 • Caietul de sarcini: 100 lei/exemplar.
 • Garanţie de participare la licitaţie – conform art. 334, alin. 5 din O.G. 57/2019 – „Garanţia este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii”.
  3.4. Data-limită privind solicitarea clarificărilor:
  02.05.2022, ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 12:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Primăriei comunei Tigveni, str. Principală, nr. 44, judeţul Argeş.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior şi unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.05.2022, ora 10:00, Primăria comunei Tigveni, str. Principală, nr. 44, județul Argeş.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, tel./fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş: Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judetul Argeş, telefon: 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2022.

Primar, Smeu Constantin

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.