Comuna Căteasca, cu sediul în sat Căteasca, nr. 289C, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. 115/2023, după cum urmează:

– DENUMIREA POSTULUI: Tractorist.
– NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant.
– NIVELUL POSTULUI: Funcție de execuție.
– COMPARTIMENT: Auxiliar.
– DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână.
– PERIOADĂ: Nedeterminată.

– DENUMIREA POSTULUI: Mecanic deservent utilaj.
– NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant.
– NIVELUL POSTULUI: Funcție de execuție.
– COMPARTIMENT: Auxiliar.
– DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână.
– PERIOADĂ: Nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Tractorist sunt:

• Studii: medii/generale.
• Vechimea în muncă: 3 ani.
• Permis de conducere: B, C, Tr.
• Noțiuni de mecanică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Mecanic deservent utilaj sunt:

– Studii: medii/generale.
– Vechimea în muncă: 3 ani.
– Permis de conducere: B, C.
– Noțiuni de mecanică/cunoștințe operare buldoexcavator.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUŢIEI:

1. Publicarea anunțului: 02.07.2024.
2. Data-limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Căteasca, cu sediul în sat Căteasca, nr. 289C, jud. Argeș, până la data de 16.07.2024, ora 15.00.
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 18.07.2024, ora 15.00.
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 19.07.2024, ora 12.00.
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 22.07.2024, ora 12.00.
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 23.07.2024, ora 12.00.
7. Susţinerea probei scrise: 24.07.2024, ora 10.00.
8. Afişarea rezultatului probei scrise: 24.07.2024, ora 15.00.
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 25.07.2024, ora 10.00.
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 25.07.2024, ora 15.00.
11. Susţinerea interviului: 26.07.2024, ora 10.00.
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului: 26.07.2024, ora 15.00.
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 29.07.2024, ora 10.00.
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 29.07.2024, ora 15.00.
15. Afişarea rezultatului final al concursului: 29.07.2024, ora 16.00.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.cjarges.ro/cateasca, persoană de contact: Marin Emilia, funcția inspector, având numărul de telefon: 0753.327.592.