Comunicat de presă
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată”

Comuna Poienarii de Argeş anunță începerea proiectului cu titlul Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Poienarii de Arges, județul Arges”, cod proiect C1I200122000071, Componenta C1: Managementul Apelor Investiţia I.2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, implementat de Comuna Poienarii de Arges, judeţul Argeş conform contractului de finanțare Nr. C1I200122000071, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României în cadrul Componentei C1: Managementul Apelor.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă intre 04.07.2024 şi 30.06.2026.

Obiectivul proiectului îl reprezintă „Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Poienarii de Arges, județul Arges”.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.723.677,80 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 323.881,64 lei.

Persoană de contact:
Primar –
BONCEA Dragoş-Nicolae
e-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro
tel./fax: 0248/747.140

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                         https://www.facebook.com/PNRROficial/