Marți, 26 octombrie 2021, începând cu orele 11.00, în Sala Mare a Primăriei Curtea de Argeş va avea loc şedinţa ordinară din luna octombrie a Consiliului Local. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: alegerea unui nou președinte de ședință; conferirea unor diplome; aprobarea proceselor verbale încheiate în ședințele anterioare; aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III al anului 2021; aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Rm. Vâlcea, în Municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș”; aprobarea solicitării de finanțare a obiectivului de investiții „Creșă pentru patru grupe de copii în Municipiul Curtea de Argeș”, precum și pentru aprobarea unor angajamente; aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, și a valorii cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii pentru obiectivele de investiții propuse; aprobarea introducerii în lista de investiții aferentă anului 2021 a unor obiective de investiții; aprobarea introducerii în lista de investiții aferentă anului 2021 a obiectivului de investiții „Extindere sistem supraveghere video – Str. 1 Decembrie 1918, în Municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș”; rectificarea bugetului local pe anul 2021 și a bugetului instituțiilor finanţate parțial din venituri proprii; modificarea organigramei și a statului de funcții la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” Curtea de Argeș; aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeș pentru anul 2021; darea în administrare a unui bun aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș; completarea Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal cu reprezentanți ai Consiliului Local; desemnarea reprezentantului Municipiului Curtea de Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. AQUATERM AG ’98 S.A.; aprobarea procedurii de recrutare și a criteriilor de selecție pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de șef serviciu la Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare şi diverse. „Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia de învățământ, cultură, sănătate şi de la Comisia juridică. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre”, ne-a informat primarul Constantin Panţurescu.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.