Consilierii locali sunt convocați miercuri, 25.01.2023, ora 15.00, la ședința ordinară a lunii ianuarie, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome de recunoștință.

2. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 12.01.2023.

3. Proiect de hotărâre pentru iniţierea demersurilor de Actualizare integrală în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Argeş şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia.

4, Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la unitățiile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare postmortem al municipiului Curtea de Argeş” preotului Mihai Chiriţă.

7. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului Bunurilor care alcătuiesc Domeniul public al Municipiului Curtea de Argeş.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali, pentru anul 2023, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş.

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023, carea urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun şi stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2023.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheieri Acordului de Asociere între Judeţul Argeş, UAT Curtea de Argeş şi Asociaţia Culturală Curtea de Argeş (ACCA), pentru susţinerea proiectului dedicat personalităţii lui Demetru Dem Demetrescu Buzău.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia mixtă pentru repartizarea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Curtea de Argeş.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului nr. 6 din Piaţa Agroalimentară Posada.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajul între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Argeş pe anul 2023.

„Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de Urbanism, Amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre”, a spus primarul Constantin Panțurescu.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.