Condiţii specifice de participare la concurs:

– Vechime în specialitatea postului: minim 1 an.
– Nivelul studiilor: SUPERIOARE.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– Data publicării şi afişării anunţului de concurs este 08.07.2024.
– Termenul de depunere a dosarelor, 22.07.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– Selecţia dosarelor: 23.07.2024, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– Afişare rezultate la selecţia dosarelor: 23.07.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– Termen de contestare la selecţia dosarelor: 24.07.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 24.07.2024, ora 13.00, la sediul instituţiei.

Proba scrisă:

– Proba scrisă în data de 30.07.2024, ora 10.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 30.07.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– Termenul de depunere a contestaţiilor la proba scrisă în data de 31.07.2024, ora 14.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 31.07.2024, ora 15.30, la sediul instituției.

Proba practică:

– Proba practică în data de 01.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 01.08.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– Termenul de depunere a contestaţiilor la proba practică în data de 02.08.2024, ora 14.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 02.08.2024, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba interviu:

– Proba interviu în data de 05.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 05.08.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– Termenul de depunere a contestaţiilor la proba interviu în data de 06.08.2024, ora 14.00, la sediul instituției.
– Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 06.08.2024, ora 15.00, la sediul instituției.

Afişarea rezultatelor finale în data de 06.08.2024, ora 15.30, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic Topoloveni, cu sediul în Topoloveni, str. Calea Bucureşti, nr. 62, judeţ Argeş, Compartimentul Resurse umane, persoană de contact: Vîrlar Liana Elena, e-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com.