În temeiul art. 250, alin. (1), (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 13.10.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei Arefu din comuna Arefu, sat Arefu, nr. 418, judeţul Argeş, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, în proprietatea debitorului urmărit Bujoianu Răducu Dorel, a doua licitaţie:

  • TEREN Extravilan – PĂDURE – 464,00 mp.
  • TEREN Extravilan – DRUM – 36,00 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei: 11.025 lei.

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile: NU ESTE CAZUL!

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se pre­zinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) Oferta de cumpărare.
b) Dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO87 TREZ 0485 006X XX00 1433, deschis la Trezoreria Mun. Curtea de Argeş, cod de identificare fiscală: 4583950, utilizând nr. dosar de executare 1443.
c) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant.
d) Pentru persoanele juridice române, copia Certificatului Unic de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
e) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română.
f) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate.
g) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport.
h) Declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respective.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător: după caz.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248/730.210.

Primar, Stoican Gheorghe

Întocmit, Săndoaia Elena

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.