Joi, 28 aprilie 2022, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri privind:

 • Protocolul de colaborare între C.J. Argeș și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea obținerii dreptului de folosință a terenului pentru realizarea obiectivului de investiții „Pod pe DJ 703H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L = 152 m, în comuna Valea Danului”.
 • Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile Locuință protejată nr. 1, Locuință protejată nr. 2 și Locuință protejată nr. 3, situate în comuna Băbana, sat Lupueni, jud. Argeș.
  În cadrul Proiectului „Complex de 3 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, comuna Băbana, satul Lupueni, Judeţul Argeş”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, proiect accesat de DGASPC Argeș, au fost construite trei locuințe protejate, cu o capacitate de 24 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti (8 beneficiari/locuinţă).
 • Devizul General la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”.
  Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.273.336,36 lei, din care 3.160.266,78 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.113.069,59 lei este contribuția beneficiarului.
 • Încheierea protocolului de colaborare între C.J. Argeş și Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România.
  Prin proiectul „Centrul de Informare pentru Investiții Europene” este prevăzută colaborarea cu cele 41 de consilii județene, Primăria Municipiului București și cele 6 primării de sectoare, precum și cu A.O.R., A.C.O.R., A.M.R. și U.N.C.J.R. pentru promovarea unitară a investițiilor și proiectelor europene în România.
  Protocolul de colaborare presupune derularea următoarelor activități:
  # Activarea pe website-ul instituțiilor partenere MIPE a unui hyperlink dedicat aplicației Helpdesk personalizat cu logo-ul aferent, prin care publicul țintă, interesat de tematica fondurilor europene, își poate adresa întrebările într-un mod interactiv direct prin Centrul de Informare.
  # Participarea la evenimentele organizate sub egida Centrului de Informare.
  # Promovarea fondurilor europene prin preluarea în cadrul website-urilor oficiale a informațiilor și materialelor informative publicate de MIPE, cu referite la accesarea fondurilor europene și la activitatea Centrului de Informare.
  # Distribuirea de către parteneri a materialelor promoționale realizate în cadrul proiectului cu scopul de a crește vizibilitatea fondurilor europene în România.
 • Schimbarea sediului serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, aflat în structura C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena” Pitești, de la adresa situată în Municipiul Pitești, str. Plopilor, nr. 23A, jud. Argeș, în clădirea C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena” Pitești, aflată în Municipiul Pitești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, jud. Argeș.
 • Lista cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2022 (unități de cult). Sumele alocate unităților de cult – 800.000 lei.
 • Lista cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2022 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive). Sumele alocate: activități de tineret, cultură, mediu – 200.000 lei, proiecte sportive – 300.000 lei.
 • Încheierea Acordului de Asociere între C.J. Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Campionatului Național de Raliuri – „Raliul Argeșului” (ediția a IV-a), ce va avea loc în perioada 19-22 mai 2022.
 • Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești pentru desfășurarea unor activități economice de comerț în incinta muzeului.
 • Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului.
 • Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
 • Avizul în favoarea U.A.T. Valea Mare Pravăț pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
 • Avizul în favoarea U.A.T. Schitu Golești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
 • Avizul în favoarea U.A.T. Albota pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
 • Avizul în favoarea U.A.T. Ciofrângeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
 • S-a aprobat numirea provizorie a domnului Alin Marian Rainea ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe o perioadă de de 4 luni, cu posibilitate de prelungire de până la maximum 6 luni.
 • S-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „Sf. Constantin și Elena” Pitești, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
 • S-au aprobat situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. la 31.12.2021.
 • Modificarea Anexei nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica în anul 2022 de către Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea.
 • Cuantumul taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 de către Consiliul Județean și instituțiile subordonate.
 • S-a aprobat execuția bugetară la data de 31.12.2021.
 • S-a aprobat Actul adiţional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
 • Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025.
  Astfel s-a aprobat utilizarea sumei de 120.000 lei din excedentul bugetului local la 31.12.2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • S-a aprobat „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”, pe anul 2022.
 • S-a alocat suma de 33.000 lei pentru achiziția unei drone/multicopter, dronă ce va fi folosită de Serviciul Public Județean Salvamont și ATOP Argeș.
 • Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești Argeș solicita sume pentru finanțarea unor cheltuieli urgențe ale secțiunii de funcționare. De asemenea, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni a solicitat disponibilizarea sumei de 66.000 lei în vederea redistribuirii acesteia.
 • Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești a solicitat actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 17.500 lei la capitolul 66 „Sănătate” și cu suma de 50.000 lei la capitolul 68 „Asigurări și asistență socială”, reprezentând sume alocate pentru stimulentul de risc.
 • Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iașului şi Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești au solicitat actualizarea Listelor obiectivelor de investiții.

Hotărârile adoptate în această ședință pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjarges.ro.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.