❌ Pierderile de apă apărute pe rețelele interioare sunt suportate integral de către Utilizatori, întrucât facturarea se realizează în baza citirii indexului contorului de branșament, care este și punctul de delimitare dintre rețeaua publică și cea privată. Verificarea, întreținerea și administrarea rețelelor interioare sunt atribuții care cad în sarcina utilizatorilor.

💧 Cum verificăm dacă avem pierderi de apă pe rețeaua interioară?

În cazul în care bănuiți că există fisuri sau defecțiuni ce provoacă pierderi de apă în rețeaua interioară, faceți următorul test. Seara, înainte de culcare, opriți toate instalațiile ce utilizează apa și citiți indexul apometrului. Dimineața, înainte de a porni orice instalație ce utilizează apa, citiți din nou indexul apometrului. Dacă pe parcursul nopții s-a înregistrat un consum, instalația are pierderi ce trebuie imediat remediate!

#GhidulClientui #SEdC #PierderiApa