M-am întâlnit astăzi cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organism care reunește 540 de membri, companii care numără peste 250.000 de angajați.

Dacă în urmă cu câțiva ani, problemele cele mai importante ale mediului de afaceri erau legate de fiscalitate, de această dată deficitul de forță de muncă bine calificată este realitatea momentului. Suntem conștienți că lipsa forţei de muncă este un obstacol în activitatea multor angajatori, penuria de angajați calificați limitând producţia şi furnizarea de servicii în mai multe sectoare ale economiei.

Tocmai de aceea, politicile de formare și de ocupare ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) trebuie să joace un rol activ de diminuare a acestui fenomen pentru a răspunde în acest fel transformărilor și provocărilor de pe piața muncii.

Vizăm realizarea de proiecte și programe care să fie cât mai adecvate nevoilor angajatorilor și suntem deschiși la dialog pentru a găsi împreună cele mai bune soluții.

Doresc să instituționalizăm acest tip de dialog care să ducă la măsuri prin care angajații să devină cât mai competitivi, iar companiile să devină cât mai puternice și să aducă plus valoare.

Îmi doresc ca, printr-un efort comun, să facem cât mai atractivă piața forței de muncă din România atât pentru cei care se află în țară, cât și pentru cei din afara granițelor, să stimulăm investițiile și să contribuim, astfel, la dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.

Le mulțumesc participanților la întâlnirea de astăzi: Cristian Sporiș – Președinte AmCham România, Alex Milcev – Chair AmCham Labor Committee, Anca Grigorescu – Chair AmCham Labor Committee, Letiția Pupăzeanu – Director Executiv AmCham România, Oana Dobrițescu – Advocacy Specialist AmCham România, Cristian Vasilcoiu – Secretar de Stat MMSS, Francisc Gal – Subsecretar de Stat MMSS, Cristian Bitea – Secretar General MMSS, Florin Cotoșman – președinte ANOFM, Larisa Papp – Director în cadrul Inspecției Muncii și Eduard Corjescu – Director General Direcția Juridică MMSS.

I have had a very good meeting today with the representatives of the American Chamber of Commerce in Romania (AmCham), an important organization that brings together 540 members, companies with over 250,000 employees.

A few years ago, the most important problems of the business environment were related to taxation, but this time the shortage of well-qualified labor is the reality of the moment. We are aware that the lack of labor is an obstacle in the activity of many employers, the labor shortage limiting production and the provision of services in many sectors of the economy.

That is precisely why the training and employment policies of the Ministry of Labor and Social Solidarity (MMSS) must play an active role in reducing this phenomenon in order to respond to the transformations and challenges on the labour market.

Our goal is to create projects and programs that are as appropriate as possible to the needs of employers and we are open to dialogue to find the best solutions together.

I want to institutionalize this type of dialogue that leads to measures by which employees become as competitive as possible, and companies become as strong as possible and bring added value.

I wish we made – through a common effort – the labor market in Romania as attractive as possible both for those who are in the country and for those outside the borders, to stimulate investments and thus contribute to sustainable development of the Romanian economy.

All my appreciation to the participants in today’s meeting: Cristian Sporiș – President of AmCham Romania, Alex Milcev – Chair AmCham Labor Committee, Anca Grigorescu – Chair AmCham Labor Committee, Letiția Pupăzeanu – Executive Director AmCham Romania, Oana Dobrițescu – Advocacy Specialist AmCham Romania, Cristian Vasilcoiu – Secretary of State MMSS, Francisc Gal – Undersecretary of State MMSS, Cristian Bitea – Secretary General MMSS, Florin Cotoșman – President of ANOFM, Larisa Papp – Director within the Labor Inspectorate and Eduard Corjescu – General Director MMSS Legal Department.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.