Celor care s-au obişnuit ca la această rubrică să le prezentăm numai aleşi locali sau şefi de instituţii subordonate administraţiei publice, le vom face o surpriză: profitând că o parte dintre direcţii şi servicii şi-au depus pe site-urile proprii declaraţiile de avere şi de interese ale angajaţilor, prin intermediul POLITIKIA.ro o să vi le facem cunoscute.

Dl. Cornel Ionescu, şef birou în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, şi-a depus declaraţia de avere în data de 2 iunie 2021. Aceasta a fost înregistrată cu nr. 3. Aflăm astfel că şi-a cumpărat în anul 2014 un teren agricol de 1.699 mp, în comuna Domneşti-Argeş. La capitolul „Clădiri”, rubrica a rămas imaculată, în schimb, la „Auto”, a trecut următoarele bunuri pe care le are în posesie: auto Ford Focus, an fabricaţie 2004; auto Fiat Bravo, an fabricaţie 2008; remorcă auto P.G.S., an fabricaţie 1993 şi auto Ford Focus, an fabricaţie 2015.

Cornel Ionescu nu deţine bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro şi nici bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, sau bunuri imobile care să fi fost înstrăinate în ultimele 12 luni. De asemenea, nu deţine conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro sau plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. De asemenea, nu are datorii sau credite contractate!

Veniturile s-au constituit în anul 2020 din salariul dumnealui de şef birou în cadrul DAS Curtea de Argeş, în sumă 56.091 lei şi din cele ale soţiei, dna Carolina, care a obţinut de la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş un salariu de 42.571 lei şi de la I.I. Florea Dan un salariu de 696 lei. Declaraţia de interese a dlui Ionescu a rămas, de asemenea, imaculată!

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.