Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a participat astăzi la Luxemburg la reuniunea Consiliului EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs/Consiliul de Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului), secţiunea dedicată miniştrilor Muncii, Ocupării şi Politicilor Sociale.

Temele centrale de pe agenda consiliului au vizat dimensiunea socială a Pieței Unice, propunerea de Directivă privind îmbunătățirea conținutului programelor de stagiu și condițiile de muncă pentru stagiari și asigurarea unei tranziții line de la educație la piața muncii, precum și revizuirea Directivei privind îmbunătățirea eficienței cadrului de informare și consultare a lucrătorilor.

„Pentru a depăși provocările actuale de pe piața muncii, cum ar fi deficitul de forță de muncă și competențe, avem nevoie de eforturi coordonate la nivel european și național. În România folosim finanțări europene și naționale pentru îmbunătățirea competențelor digitale, verzi și lingvistice, deoarece trebuie să fim pregătiți pentru meseriile viitorului. De asemenea, am îmbunătățit cadrul legal pentru dialogul social. Avem mecanisme consolidate de dialog tripartit pentru a găsi împreună cu partenerii sociali cele mai bune soluții la provocările pieței muncii”, a subliniat ministrul Simona Bucura-Oprescu în intervenția sa din plenul Consiliului pe marginea Raportului Letta privind viitorul Pieței Unice aflat în dezbatere. Raportul Letta este o etapă a procesului de consolidare pe termen lung a competitivității și va fi folosit în elaborarea agendei politice a viitoarei Comisii Europene. Acesta consolidează angajamentul UE față de solidaritate, reducerea inegalităților și promovarea bunăstării tuturor cetățenilor, în conformitate cu valorile Pilonului european al drepturilor sociale.

Un subiect important pe agenda Consiliului EPSCO a fost cel privind necesitatea unui nou acord industrial în UE și a unor politici sociale care să îmbunătățească viața cetățenilor europeni.

Minister Simona Bucura-Oprescu, at the EPSCO Meeting in Luxembourg

The Minister of Labour and Social Solidarity, Simona Bucura-Oprescu, has participated today in Luxembourg at the meeting of the EPSCO Council (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) dedicated to Ministers of Labour, Employment and Social Policies.

The central themes on the Council’s agenda focused on the social dimension of the Single Market, the proposal for a Directive to improve the content of internship programs and working conditions for interns, ensuring a smooth transition from education to the labour market, and the revision of the Directive on improving the effectiveness of the framework for informing and consulting workers.

„To overcome the current challenges in the labour market, such as the labour and skills shortages, we need coordinated efforts at both European and national levels. In Romania, we are using European and national funding to improve digital, green, and linguistic skills, as we must be prepared for the jobs of the future. Additionally, we have improved the legal framework for social dialogue. We have strengthened tripartite dialogue mechanisms to find the best solutions to labour market challenges together with social partners”, emphasized Minister Simona Bucura-Oprescu in her plenary intervention on the Letta Report regarding the future of the Single Market under debate. The Letta Report is a stage in the long-term process of strengthening competitiveness and will be used in the development of the political agenda of the future European Commission. It reinforces the EU’s commitment to solidarity, reducing inequalities and promoting the well-being of all citizens, in line with the values of the European Pillar of Social Rights.

An important topic on the EPSCO Council’s agenda was the necessity for a new industrial agreement in the EU and social policies to improve the lives of European citizens.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.