Începând cu data de 15.06.2022, următoarele categorii de persoane pot depune cereri la sediul Primăriei orașului Mioveni, pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul Programului „Sprijin pentru România”, conform O.U.G. 63/2022:

 FAMILIILE CU 2 SAU MAI MULŢI COPII ÎN ÎNTREȚINERE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a familiei sau ajutor social.
 FAMILIILE MONOPARENTALE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a familiei sau ajutor social.
 Persoanele fără adăpost.

DOCUMENTELE NECESARE SUNT:

 Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsesc la sediul D.A.S. și pe site-ul instituției – www.emioveni.ro).
 Actele de identitate – copie (C.I./certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭!

Categoriile de beneficiari ce le vom enumera mai jos NU vor depune cerere la primărie. Acestea vor primi tichete sociale pe suport electronic sub formă de card, direct la domiciliu, prin Compania Națională Poșta Română S.A.:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familiei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familiei;

Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni, până în luna decembrie 2022.

Relaţii suplimentare la tel. 0730.444.769; 0348/457.100.

Direcţia de Asistenţă Socială Mioveni

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.